Ons sponsorbeleid

Sponsorbeleid
Wij krijgen veel verzoeken voor sponsoring van verenigingen, evenementen en het plaatsen van advertenties in diverse bladen.

Hoe goed de meeste doelstellingen ook zijn, voor ons zal het niet mogelijk zijn om alle evenementen te sponsoren. Daar het budget voor sponsoring beperkt is zullen wij een keuze moeten maken.

Welke voorwaarden stellen wij aan een sponsorproject?

 • Het sponsorproject moet uniek en maatschappelijk uitlegbaar zijn
 • Het sponsorproject moet een regionaal karakter hebben
 • Het sponsorproject levert een bijdrage aan de communicatiedoelstellingen van 
  Hansen Aaldering Financieel advies / RegioBank
 • De geboden tegenprestatie moet in verhouding zijn met de gevraagde prestatie
 • De tijd en inspanning die het sponsorproject vereist, moet voor ons haalbaar zijn
 • Er moet voldoende voorbereidingstijd zijn (minimaal 2 maanden)
 • U moet aan kunnen geven waarom u Hansen Aaldering Financieel advies hiervoor benadert
 • U maakt deel uit van een organisatie die professioneel te werk gaat
 • Uw sponsorproject kent een begroting en uitgewerkt projectplan
 • Het sponsorproject moet op een geschikt tijdstip plaatsvinden
 • Een tegenprestatie leveren zoals duidelijke naamsvermelding
 • Een zakelijke band tussen de organisatie en Hansen Aaldering Financieel advies


Hansen Aaldering Financieel Advies sponsort niet als het gaat om:

 • Sponsoraanvragers die financieel, politiek of religieus ter discussie staan
 • Sponsoring van een gemeentelijke instellingen zoals sporthallen of zwembaden
 • Verzoeken die gevaarlijke sporten betreffen (zoals bijvoorbeeld vechtsporten)
 • Verzoeken die het milieu belasten (bijvoorbeeld motor- of autosport)
 • Evenementen die een nationaal of internationaal karakter hebben


Donatie

Het grote verschil tussen sponsoring en donatie is dat bij donatie een bijdrage wordt geschonken, zonder dat daar direct een prestatie tegenover hoeft te staan.
Omdat Hansen Aaldering Financieel advies graag een bijdrage wil leveren aan de lokale samenleving is donatie ook in ons sponsorbeleid opgenomen. Als u zich inzet voor een lokale stichting of vereniging of een lokaal project met een niet-commerciële, maar een maatschappelijke doelstelling gericht op verbetering van het welzijn van de lokale gemeenschap, dan kunt u in aanmerking komen voor een donatie. Onder lokaal verstaan we de gemeente Montferland en de Liemers. Wij verzoeken u om uw aanvraag schriftelijk, door middel van het aanvraagformulier sponsorbeleid, goed gemotiveerd aan ons terug te sturen.

Tenslotte
Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld op de criteria die hierboven genoemd zijn. Wij streven er naar u binnen drie weken schriftelijk te berichten. Ons sponsorbudget is echter beperkt. Zelfs als een sponsor aan alle criteria voldoet, blijft afwijzing mogelijk. Wij beslissen autonoom over het wel of niet sponsoren en ook over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over de redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie.

Aanvraag voor sponsoring indienen? Klik hier voor ons aanvraagformulier sponsoring.

Meer in deze categorie:


Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Hansen Aaldering Financieel Advies maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie